جدید
اتاق فکر
اتاق فکر کانون وکلای دادگستری خراسان

اتاق فکر

اعضای اتاق فکر کانون وکلای دادگستری خراسان :

۱- آقای محمد مشتاقی (دبیر اتاق فکر)

۲- آقای آیت ا… اثنی عشری

۳- آقای دکتر سید احمد احمدی

۴- آقای جواد اعظم صادقی

۵- آقای محمد امینیان

۶- آقای حسین بهرامی زاده

۷- آقای دکتر ابراهیم تقی زاده

۸- آقای هادی چراغی

۹- آقای دکتر محسن حسینی پویا

۱۰- اقای سیدحسین حسینی مدرس

۱۱- آقای مهدی محمد حسینیان

۱۲- آقای دکتر مجتبی زاهدیان

۱۳- آقای امیرعباس سعیدافخم الشعرا

۱۴- آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی

۱۵- آقای حسن صادقی

۱۶- آقای دکتر محمد مهدی صفاکیش

۱۷- آقای دکتر محمد عابدی

۱۸- آقا ی دکتر علیرضا علیخانی

۱۹- آقای مرتضی قاضی

۲۰- آقای علی اصغر گلناری

۲۱- خانم مرضیه محبی

۲۲- خانم فاطمه مسرور

۲۳- آقای مهدی نصیری

۲۴- آقای سیدحمید هروی