جدید
اتاق داوری
اتاق فکر کانون وکلای دادگستری خراسان

اتاق داوری

اعضاء اتاق داوری :

 

  1. آقای مهدی ندافیان
  2.  آقای علیرضا طلاقی
  3. آقای علی یامی