جدید

تاریخچه کانون

کانون وکلای دادگستری خراسان در شهریورماه ۱۳۷۷ تشکیل و محدوده‌ی جغرافیایی آن در حال حاضر شامل خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی می‌باشد.

اسامی روسای کانون وکلای دادگستری خراسان از بدو تاسیس:

دوره اول : آقای احمد احمدی
دوره دوم : آقای احمد احمدی
دوره سوم : آقای حسین حیدریان
دوره چهارم : آقای مهدی عامری
دوره پنجم : آقای محمدرضا ریاحی
دوره ششم : آقای مهدی عامری

اسامی اعضای هیئت مدیره دوره هفتم کانون وکلای دادگستری خراسان:

هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای خراسان در تاریخ ۲۶/۱/۸۹ با حضور ۴۴۶ نفر وکلای پایه یک برگزار که پس از رای گیری و شمارش آراء و انقضاء مواعد قانونی ، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر علی البدل انتخاب ، و در اولین جلسه هیات مدیره سمتهای اعضاء اصلی بشرح زیر تعیین گردید :

اعضای اصلی هیات مدیره :

آقای مهدی عامری
رئیس کانون

آقای محمدرضا ریاحی
نائب رئیس

آقای حسین حسینی مدرس
عضو هیات مدیره

آقای حسن مسگرانی
عضو هیات مدیره

آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی
عضو هیات مدیره

اعضای علی البدل:

آقای مهدی محمد حسینیان

آقای محمد مشتاقی

آقای سید حمید هروی