جدید
دادسرای انتظامی
دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان

دادسرای انتظامی

اعضاء دادسرای انتظامی:

 

  1. آقای محمد امینیان : دادستان دادسرای انتظامی
  2. آقای علی شیــدا : معاون اول دادسرای انتظامی               

دادیاران آقایان : ۳- محمّد تقی صفری

۴- حمید نیکو 

۵- محسن ذوقدار مقدم

۶- سیدرضا کلالی سجاوند

۷-سیدحمید هروی

۸- محمد حسین کاظمی

۹-محمدرضا عظیمی مجاور

۱۰- جمشید یوسفی

۱۱- مهران میرزائیان تفتی

۱۲- حسن حسن زاده

 خانمها : ۱۳- نسرین ولی زاده

۱۴- مژگان بحرآبادی

۱۵- فاطمه میرمجتبایی

۱۶- ویدا خلیلی دوست تمام