جدید
روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان

۱- آقای مهدی محمد حسینیان (مسئول روابط عمومی)

۲- آقای سیاوش هوشیار حسینی (رئیس اطلاع رسانی روابط عمومی)