جدید
معاضدت قضایی کانون

معاضدت قضایی کانون

اعضاء اداره معاضدت قضائی کانون:

ریاست اداره معاضدت قضایی : ۱- آقای احمدگیاهی

همکاران آقایان :

 2- محمدرضا صمیمــی ۳- محمدرضا حسنــی ۴- احمد اخلاقی ۵- محمّد جاجوئی مقدم ۶- حمید صباح مشهدی ۷- افشین پیوندی ۸- عبدالحسین نوعی سرچشمه ۹- حسین رحیمی ۱۰- محمود ادیبان ۱۱- مهدی محمدی علی آبادی ۱۲- محمّد مفیدی نیا ۱۳- سعید عمژیک ۱۴- حسین اربابی ۱۵- سید محمد حسینی ۱۶- مسعود نفیسی ۱۷- محمد ایمان هاشمی ۱۸- یوسف پارسا ۱۹- علی نظام خواه ۲۰- حسین پای لاخی ۲۱- عبدالحمید علیدوست ۲۲- محمدعلی عظیمی مجاور

 

خانمـها:

  1. فاطمه امینی ۲- نعیمه ایوب زاده ۳- زکیه اندرابی ۴- بهرخ برادران حسینی ۵- امیردخت بهاره بذرگر   6- زهرا دلبری ۷- ناهید سیدی فلاح ۸- حمیرا امانیان ۹- رویا پاکدامن ۱۰- زینب کنعانی ۱۱- عاطفه کندری ۱۲- نجمه عزیزی ۱۳- ملیحه خالقی ۱۴- راضیه اکبرزاده ۱۵- مهرانگیز خندان ۱۶- محبوبه بروک ۱۷- بی بی زهرا اعلمی ۱۸- سمیه رحمانیان۱۹-