جدید
کمیسیون کارآموزی

کمیسیون کارآموزی

اعضاء کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان:

۱- آقای محسن رسولی (ریاست کمیسیون)                  

۲- آقای محمود کفاش (معاون کمیسیون)

۳- آقای علیرضا بنی هاشم

۴- آقای علی پازام پور

۵- آقای علی پژوهش                                   

۶- آقای حسین حسینی مدرس

۷- آقای اکبر غفوری                                                

۸- آقای مرتضی قاضی  

۹- آقای علی اصغر مرادی گوارشگی     

۱۰- آقای ابراهیم مرادیان خانلق

۱۱- آقای مهدی ندافیان

 

کارآموز وکالت: خانم آیدا شیدایی