جدید

بایگانی نویسنده: امین شهلا

عید سعید فطر مبارک

عید فطر؛عید پایان یافتن رمضان نیست؛عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است.رمضان کوره ایی است که منیّتهای انسان را می سوزاند و آدمی نو،با جانی تازه از آن سر بر می آورد. فطر، بر آمدن روزی نو و انسانی نو است. عیدتان  مبارک روابط عمومی کانون وکلای خراسان ادامه مطلب »