جدید

بایگانی نویسنده: امین شهلا

گزارش برگزاری مراسم اعطای پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان سال ٩۵

گزارش برگزاری مراسم اعطای پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان سال ٩۵ در روز چهارشنبه ٩۶/۴/١۴ باحضور ریاست واعضاء محترم هیات مدیره کانون خراسان،پروانه های کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ٩۵ اعطاءگردید. دراین مراسم جناب آقای عامری ضمن تبریک به کارآموزان جدید، توضیحاتی را درخصوص حرفه وکالت ومقررات مربوط به صندوق حمایت ارائه نمودند. ریاست محترم کمیسیون کارآموزی،جناب آقای گلناری سخنران ... ادامه مطلب »