جدید

قوانین و مصوبات

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال تمدید مدت اجرای آزمایشی تا زمان تصویب قانون جدید طبق موافقت مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ مقام معظم رهبری ادامه مطلب »

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲ اسفند ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ را اینجا بخوانید آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اینجا بخوانید ادامه مطلب »