کانون وکلای دادگستری خراسان  در سال ۱۳۷۷ تأسیس شده است و شامل هر سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی میشود.

اعضای اصلی هیات مدیره دوره نهم کانون وکلای دادگستری خراسان  

 

ریاست کانون

جناب آقای مهدی عامری

 

نایب رئیس

جناب آقای حسن مسگرانی

 

عضو اصلی

جناب آقای سید حسین حسینی مدرس

 

عضو اصلی

جناب آقای مسعود خراشادیزاده

 

بازرس

جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی