• تاریخ انتشار : 1397/3/24

به اطلاع مي رساند جهت دريافت تجهيزات دفاع شخصي از مراجع معرفي شده و ذي صلاح،همكاران محترم مي توانند معرفي نامه لازم را از دبيرخانه كانون وكلاي خراسان دريافت و جهت اخذ تجهيزات مورد نظر به موسسات تعيين شده مراجعه نمايند.