• تاریخ انتشار : 1397/3/29

ه اطلاع ميرساند پيرو انعقاد تفاهم نامه في مابين كانون وكلاي خراسان با نمايندگي رياست محترم كانون جناب آقاي عامري و بانك ملي ايران با نمايندگي رياست محترم اداره امور شعب بانك ملي ايران،جناب آقاي مونسان،همكاران محترم ميتوانند از خدمات دريافت تسهيلات مالي به شرح ليست پيوست استفاده نمايند.اين خدمات شامل وام خريد ملك،تجهيزات اداري،خودرو و ... مي باشد كه تسهيلات مربوطه به استثناء خريد ملك كه نيازمند ترهين محل طرح مي باشد،با ضمانت دوتن از همكاران محترم وكيل قابل دريافت خواهد بود.همكاران عزيز مي توانند جهت دريافت معرفي نامه، به كانون وكلاي خراسان مراجعه فرمايند.