• تاریخ انتشار : 1397/4/11

نتیجه اعتراضات وارده بر آزمون کارآموزی وکالت در سال 96 بشرح ذیل اعلام گردیده است